Dialyse- en behandelingsstoelen (Actualway)

De stoelen van Actualway zijn ontwikkeld met het oog op comfort, veiligheid en wellness tijdens lange behandelingen zoals nierdialyse, chemotherapie, bloedtransfusies, enzovoort. De stoelen zijn functioneel, betrouwbaar en veelzijdig om te voldoen aan de eisen van de verschillende behandelingen en de noden van de patiënten.